English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Příklad 19 << | Předešlý | Následující

Osa "descendant-or-self" obsahuje kontextový uzel a všechny jeho potomky
 
/AAA/XXX/descendant-or-self::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ>
                    <DDD/>
               </ZZZ>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <DDD/>
                    <CCC/>
                    <FFF/>
                    <FFF>
                         <GGG/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)
 
//CCC/descendant-or-self::*

     <AAA>
          <BBB>
               <CCC/>
               <ZZZ>
                    <DDD/>
               </ZZZ>
          </BBB>
          <XXX>
               <DDD>
                    <EEE/>
                    <DDD/>
                    <CCC/>
                    <FFF/>
                    <FFF>
                         <GGG/>
                    </FFF>
               </DDD>
          </XXX>
          <CCC>
               <DDD/>
          </CCC>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zobrazení jako strom (JPG)