English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Příklad 5 > Vzorek 4

Zobrazení jako strom

Příklad
 
//BBB[@*]
Vyber všechny elementy BBB, které mají jakýkoli atribut

     <AAA>
          <BBB id = "b1"/>
          <BBB id = "b2"/>
          <BBB name = "bbb"/>
          <BBB/>
     </AAA>
Otevřít příklad v XLabu. | Zpět na příklad