English | česky | >> Nederlands << | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Voorbeeld 10 > 1

Boomstructuur weergave

Voorbeeld
 
//CCC | //BBB
Selecteert alle elementen CCC en BBB elemeneten

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <DDD>
               <CCC/>
          </DDD>
          <EEE/>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Naar het voorbeeld