English | česky | >> Nederlands << | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Voorbeeld 12 > 3

Boomstructuur weergave

Voorbeeld
 
//CCC/descendant::*
Selecteert alle element die het CCC element als onderdaan hebben

     <AAA>
          <BBB>
               <DDD>
                    <CCC>
                         <DDD/>
                         <EEE/>
                    </CCC>
               </DDD>
          </BBB>
          <CCC>
               <DDD>
                    <EEE>
                         <DDD>
                              <FFF/>
                         </DDD>
                    </EEE>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Open het voorbeeld in Xlab | Naar het voorbeeld