English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 10 > Próbka 3

Widok drzewa

Przykład
 
/AAA/EEE | //DDD/CCC | /AAA | //BBB
Nic nie ogranicza liczby kombinacji

     <AAA>
          <BBB/>
          <CCC/>
          <DDD>
               <CCC/>
          </DDD>
          <EEE/>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu