English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
Przykład 12 > Próbka 4

Widok drzewa

Przykład
 
//CCC/descendant::DDD
Wybiera te elementy DDD, które mają CCC pośród swoich przodków

     <AAA>
          <BBB>
               <DDD>
                    <CCC>
                         <DDD/>
                         <EEE/>
                    </CCC>
               </DDD>
          </BBB>
          <CCC>
               <DDD>
                    <EEE>
                         <DDD>
                              <FFF/>
                         </DDD>
                    </EEE>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Przejdź do przykładu