English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski << ZVON > Tutorials > XPath Tutorial
>> Przykład 14 << | Poprzedni | Następny

Oś "ancestor" obejmuje wszystkich przodków węzła w kontekście którego występuje. Przodkowie węzła to jego rodzic, rodzic rodzica etc. Wynika stąd, że oś "ancestor" zawsze obejmować będzie element główny (pod warunkiem że węzeł, w kontekście którego oś ta występuje, sam nie jest elementem głównym).
 
/AAA/BBB/DDD/CCC/EEE/ancestor::*
Wybiera wszystkie elementy wymienione w tej ścieżce bezwzględnej.

     <AAA>
          <BBB>
               <DDD>
                    <CCC>
                         <DDD/>
                         <EEE/>
                    </CCC>
               </DDD>
          </BBB>
          <CCC>
               <DDD>
                    <EEE>
                         <DDD>
                              <FFF/>
                         </DDD>
                    </EEE>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)
 
//FFF/ancestor::*
Wybiera przodków elementów FFF

     <AAA>
          <BBB>
               <DDD>
                    <CCC>
                         <DDD/>
                         <EEE/>
                    </CCC>
               </DDD>
          </BBB>
          <CCC>
               <DDD>
                    <EEE>
                         <DDD>
                              <FFF/>
                         </DDD>
                    </EEE>
               </DDD>
          </CCC>
     </AAA>
Otwórz przykład w XLab | Widok drzewa (JPG)