English | >> česky << | PortuguêsZVON > Tutorials > CSS2 tutorial
>> Příklad 23 << | Předešlý | Následující | Index | Obsah

Vlastnost "background-attachment" s hodnotou "fixed" zabraňuje posunování obrázku na pozadí. Srovnej 1 a 2.

XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(1)
     <AAA>
          <html:p>aaaa</html:p>
          <html:p>bbbb</html:p>
          <html:p>cccc</html:p>
          <html:p>dddd</html:p>
          <html:p>eeee</html:p>
          <html:p>ffff</html:p>
          <html:p>gggg</html:p>
          <html:p>hhhh</html:p>
          <html:p>iiii</html:p>
          <html:p>jjjj</html:p>
          <html:p>kkkk</html:p>
          <html:p>llll</html:p>
          <html:p>oooo</html:p>
          <html:p>pppp</html:p>
          <html:p>qqqq</html:p>
          <html:p>rrrr</html:p>
          <html:p>ssss</html:p>
          <html:p>tttt</html:p>
          <html:p>uuuu</html:p>
          <html:p>vvvv</html:p>
          <html:p>wwww</html:p>
          <html:p>xxxx</html:p>
          <html:p>yyyy</html:p>
          <html:p>zzzz</html:p>
          <html:p>1111</html:p>
          <html:p>2222</html:p>
          <html:p>3333</html:p>
          <html:p>4444</html:p>
          <html:p>5555</html:p>
          <html:p>6666</html:p>
          <html:p>7777</html:p>
          <html:p>8888</html:p>
          <html:p>9999</html:p>
          <html:p>aaaa</html:p>
          <html:p>bbbb</html:p>
          <html:p>cccc</html:p>
          <html:p>dddd</html:p>
          <html:p>eeee</html:p>
          <html:p>ffff</html:p>
          <html:p>gggg</html:p>
          <html:p>hhhh</html:p>
          <html:p>iiii</html:p>
          <html:p>jjjj</html:p>
          <html:p>kkkk</html:p>
          <html:p>llll</html:p>
          <html:p>oooo</html:p>
          <html:p>pppp</html:p>
          <html:p>qqqq</html:p>
          <html:p>rrrr</html:p>
          <html:p>ssss</html:p>
          <html:p>tttt</html:p>
          <html:p>uuuu</html:p>
          <html:p>vvvv</html:p>
          <html:p>wwww</html:p>
          <html:p>xxxx</html:p>
          <html:p>yyyy</html:p>
          <html:p>zzzz</html:p>
          <html:p>1111</html:p>
          <html:p>2222</html:p>
          <html:p>3333</html:p>
          <html:p>4444</html:p>
          <html:p>5555</html:p>
          <html:p>6666</html:p>
          <html:p>7777</html:p>
          <html:p>8888</html:p>
          <html:p>9999</html:p>
     </AAA>

AAA {background-image:url("../Pictures/zvon.gif")}
AAA {background-repeat:repeat-x}
AAA {background-position: top}
Zobraz výstupy
XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(2)
     <AAA>
          <html:p>aaaa</html:p>
          <html:p>bbbb</html:p>
          <html:p>cccc</html:p>
          <html:p>dddd</html:p>
          <html:p>eeee</html:p>
          <html:p>ffff</html:p>
          <html:p>gggg</html:p>
          <html:p>hhhh</html:p>
          <html:p>iiii</html:p>
          <html:p>jjjj</html:p>
          <html:p>kkkk</html:p>
          <html:p>llll</html:p>
          <html:p>oooo</html:p>
          <html:p>pppp</html:p>
          <html:p>qqqq</html:p>
          <html:p>rrrr</html:p>
          <html:p>ssss</html:p>
          <html:p>tttt</html:p>
          <html:p>uuuu</html:p>
          <html:p>vvvv</html:p>
          <html:p>wwww</html:p>
          <html:p>xxxx</html:p>
          <html:p>yyyy</html:p>
          <html:p>zzzz</html:p>
          <html:p>1111</html:p>
          <html:p>2222</html:p>
          <html:p>3333</html:p>
          <html:p>4444</html:p>
          <html:p>5555</html:p>
          <html:p>6666</html:p>
          <html:p>7777</html:p>
          <html:p>8888</html:p>
          <html:p>9999</html:p>
          <html:p>aaaa</html:p>
          <html:p>bbbb</html:p>
          <html:p>cccc</html:p>
          <html:p>dddd</html:p>
          <html:p>eeee</html:p>
          <html:p>ffff</html:p>
          <html:p>gggg</html:p>
          <html:p>hhhh</html:p>
          <html:p>iiii</html:p>
          <html:p>jjjj</html:p>
          <html:p>kkkk</html:p>
          <html:p>llll</html:p>
          <html:p>oooo</html:p>
          <html:p>pppp</html:p>
          <html:p>qqqq</html:p>
          <html:p>rrrr</html:p>
          <html:p>ssss</html:p>
          <html:p>tttt</html:p>
          <html:p>uuuu</html:p>
          <html:p>vvvv</html:p>
          <html:p>wwww</html:p>
          <html:p>xxxx</html:p>
          <html:p>yyyy</html:p>
          <html:p>zzzz</html:p>
          <html:p>1111</html:p>
          <html:p>2222</html:p>
          <html:p>3333</html:p>
          <html:p>4444</html:p>
          <html:p>5555</html:p>
          <html:p>6666</html:p>
          <html:p>7777</html:p>
          <html:p>8888</html:p>
          <html:p>9999</html:p>
     </AAA>

AAA {background-image:url("../Pictures/zvon.gif")}
AAA {background-repeat:repeat-x}
AAA {background-position: top}
AAA {background-attachment: fixed}
Zobraz výstupy