English | Português | >> česky <<ZVON > Tutorials > CSS2 tutorial
Start | Index | Obsah

Miloslav Nič

Překlad: Jiří Jirát

CSS 2 Tutorial

Úvod 

V tomto tutoriálu jsou CSS 2 styly aplikovány na XML dokumenty. Text je napsán v čistém HTML, takže může být zobrazen v jakémkoli prohlížeči. Každý příklad obsahuje jeden nebo více XML zdrojových dokumentů, které jsou zobrazeny (a formátovány) pomocí CSS - stačí kliknout na odkaz Zobraz výstupy.

Můžete začít od Příkladu 1, nebo od obsahu, který shrnuje popisy jednotlivých příkladů, nebo Indexem, který vyčísluje všechny použité vlastnosti v CSS stylech a obsahuje odkazy na relevantní příklady.

Hlavní body 

Související materiály