English | >> česky << | PortuguêsZVON > Tutorials > CSS2 tutorial
>> Příklad 28 << | Předešlý | Následující | Index | Obsah

Vlastnost "white-space" může měnit normální chování (několik následujících "whitespace" znaků může být přeměněno na jeden a řádky jsou zalomeny) buď na "pre" (přebytečné "whitespace" znaky nejsou odstraňovány a nezalamují se řádky) nebo na "nowrap" (přebytečné "whitespace" jsou odstraňovány, ale nezalamují se řádky).

XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(1)
     <AAA>
          <BBB>bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb</BBB>
          <CCC>ccc ccc ccc ccc ccc</CCC>
          <DDD>ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd ddd</DDD>
     </AAA>

BBB {white-space: normal}
CCC { white-space: pre }
DDD { white-space: nowrap }
Zobraz výstupy