English | >> česky << | PortuguêsZVON > Tutorials > CSS2 tutorial
>> Příklad 37 << | Předešlý | Následující | Index | Obsah

Vlastnost "font-family" specifikuje, jaký font má být použit. Je 5 obecných rodin písma (serif, sans-serif, cursive, fantasy, monospace), které jsou použity, pokud není specifikovaný font dostupný.

XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(1)
     <AAA>
          <serif>serif</serif>
          <sans-serif>sans-serif</sans-serif>
          <cursive>cursive</cursive>
          <fantasy>fantasy</fantasy>
          <monospace>monospace</monospace>
     </AAA>

serif {font-family:serif}
sans-serif {font-family:sans-serif}
cursive {font-family:cursive}
fantasy {font-family:fantasy}
monospace {font-family:monospace}
Zobraz výstupy