English | >> česky << | PortuguêsZVON > Tutorials > CSS2 tutorial
>> Příklad 43 << | Předešlý | Následující | Index | Obsah

Pokud má vlastnost "display" hodnotu "table", pak definuje tabulku (jako blokový element) (1), hodnota "inline-table" zase tabulku v řádce ("inline context") (2).

XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(1)
     <TEXT>
          <html:p> start start start
               <AAA>
                    <BBB>
                         <CCC>ccc1</CCC>
                         <DDD>ddd1</DDD>
                         <EEE>eee1</EEE>
                    </BBB>
                    <BBB>
                         <CCC>ccc2</CCC>
                         <DDD>ddd2</DDD>
                         <EEE>eee2</EEE>
                    </BBB>
               </AAA> end end end
          </html:p>
     </TEXT>

AAA {display: table}
BBB {display: table-row}
CCC {display: table-cell}
DDD {display: table-cell}
EEE {display: table-cell}
Zobraz výstupy
XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(2)
     <TEXT>
          <html:p> start start start
               <AAA>
                    <BBB>
                         <CCC>ccc1</CCC>
                         <DDD>ddd1</DDD>
                         <EEE>eee1</EEE>
                    </BBB>
                    <BBB>
                         <CCC>ccc2</CCC>
                         <DDD>ddd2</DDD>
                         <EEE>eee2</EEE>
                    </BBB>
               </AAA> end end end
          </html:p>
     </TEXT>

AAA {display: inline-table}
BBB {display: table-row}
CCC {display: table-cell}
DDD {display: table-cell}
EEE {display: table-cell}
Zobraz výstupy