English | >> česky << | PortuguêsZVON > Tutorials > CSS2 tutorial
>> Příklad 45 << | Předešlý | Následující | Index | Obsah

Data v buňce tabulky mohou být horizontálně zarovnána vlevo (left), vpravo (right) nebo na střed (center) (1). Mohou být také zarovnána podél vertikální osy podle zadaného znaku (2).

XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(1)
     <AAA>
          <BBB>
               <CCC>12.12</CCC>
               <DDD>xxxx d xxxx</DDD>
          </BBB>
          <BBB>
               <CCC>111112.12</CCC>
               <EEE>x e xxxx</EEE>
          </BBB>
          <BBB>
               <CCC>12.122222</CCC>
               <DDD>xxxxxxx d xx</DDD>
          </BBB>
     </AAA>

* {padding:1ex;}
AAA {display: table;}
BBB {display: table-row;}
CCC {display: table-cell; text-align: right}
DDD {display: table-cell; text-align:left}
EEE {display: table-cell; text-align:center}
CCC,DDD,EEE {border:solid}
Zobraz výstupy
XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(2)
     <AAA>
          <BBB>
               <CCC>12.12</CCC>
               <DDD>xxxx d xxxx</DDD>
          </BBB>
          <BBB>
               <CCC>111112.12</CCC>
               <EEE>x e xxxx</EEE>
          </BBB>
          <BBB>
               <CCC>12.122222</CCC>
               <DDD>xxxxxxx d xx</DDD>
          </BBB>
     </AAA>

* {padding:1ex;}
AAA {display: table;}
BBB {display: table-row;}
CCC {display: table-cell; text-align: "."}
DDD {display: table-cell; text-align:"d"}
EEE {display: table-cell; text-align:"e"}
CCC,DDD,EEE {border:solid}
Zobraz výstupy