English | >> česky << | PortuguêsZVON > Tutorials > CSS2 tutorial
>> Příklad 48 << | Předešlý | Následující | Index | Obsah

Každý element může být zobrazen jako blokový ("block") nebo řádkový ("inline"). Pokud není vlastnost "display" nastavena, předpokládá se hodnota "inline".

XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(1)
     <AAA>
          <BBB>
               <CCC>ccc</CCC>
               <CCC>ccc</CCC>
               <DDD>ddd</DDD>
               <DDD>ddd</DDD>
               <EEE>eee</EEE>
               <EEE>eee</EEE>
          </BBB>
          <BBB>
               <CCC>ccc</CCC>
               <CCC>ccc</CCC>
               <DDD>ddd</DDD>
               <DDD>ddd</DDD>
               <EEE>eee</EEE>
               <EEE>eee</EEE>
          </BBB>
     </AAA>

BBB {display:block}
CCC {display: inline}
DDD {display: inline}
EEE {display: inline}
Zobraz výstupy
XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(2)
     <AAA>
          <BBB>
               <CCC>ccc</CCC>
               <CCC>ccc</CCC>
               <DDD>ddd</DDD>
               <DDD>ddd</DDD>
               <EEE>eee</EEE>
               <EEE>eee</EEE>
          </BBB>
          <BBB>
               <CCC>ccc</CCC>
               <CCC>ccc</CCC>
               <DDD>ddd</DDD>
               <DDD>ddd</DDD>
               <EEE>eee</EEE>
               <EEE>eee</EEE>
          </BBB>
     </AAA>

BBB {display:block}
CCC {display: inline}
DDD {display:block}
EEE {display: inline}
Zobraz výstupy