English | >> česky << | PortuguêsZVON > Tutorials > CSS2 tutorial
>> Příklad 54 << | Předešlý | Následující | Index | Obsah

Umístění "fixních" obdélníku je vypočítáno podle "absolutního" modelu, ale navíc je tento obdélník umístěn fixně vzhledem k nějakému prvku. V případě kontinuálního média je tento obdélník zafixován vzhledem k zobrazovacímu zařízení a nepohybuje se při posouvání ("scrolling").

XML dokumentCSS stylOdkaz na příklad
(1)
     <XXX>
          <AAA>AAAAA AAAAA</AAA>
          <BBB>bbb bbbb bbbb bbbb bbbbb</BBB>
          <BBB>aaa aaa aaa</BBB>
          <BBB>bbb bbbb bbbb bbbb bbbbb</BBB>
          <BBB>aaa aaa aaa</BBB>
          <BBB>bbb bbbb bbbb bbbb bbbbb</BBB>
          <BBB>aaa aaa aaa</BBB>
          <BBB>bbb bbbb bbbb bbbb bbbbb</BBB>
          <BBB>aaa aaa aaa</BBB>
          <BBB>bbb bbbb bbbb bbbb bbbbb</BBB>
          <BBB>aaa aaa aaa</BBB>
          <BBB>bbb bbbb bbbb bbbb bbbbb</BBB>
          <BBB>aaa aaa aaa</BBB>
          <BBB>bbb bbbb bbbb bbbb bbbbb</BBB>
          <BBB>aaa aaa aaa</BBB>
          <BBB>bbb bbbb bbbb bbbb bbbbb</BBB>
          <BBB>aaa aaa aaa</BBB>
          <BBB>bbb bbbb bbbb bbbb bbbbb</BBB>
          <BBB>aaa aaa aaa</BBB>
          <BBB>bbb bbbb bbbb bbbb bbbbb</BBB>
          <BBB>aaa aaa aaa</BBB>
          <BBB>bbb bbbb bbbb bbbb bbbbb</BBB>
          <BBB>aaa aaa aaa</BBB>
          <BBB>bbb bbbb bbbb bbbb bbbbb</BBB>
          <BBB>aaa aaa aaa</BBB>
     </XXX>

AAA {position:fixed; top:10px;
color:red; font-weight:bold}
BBB {display:block; color:navy}
Zobraz výstupy