English | česky | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | >> Magyar <<ZVON > Tutorials > DTD Tutorial
>> Példa 12 << | Előző | Következő | Tartalomjegyzék

Leírás

Az IDREF típusú attribútum lehetséges értékeinek egyeznie kell a dokumentum valamely ID attribútumának értékével. Az IDREFS attríbútum értéke utalást tartalmazhat a dokumentum elemeinek ID attribútumaira szóközökkel elválasztva.

DTD


Az id és a mark attribútumok egyedileg azonosítják a hozzájuk tartozó elemeket. A ref ezen elemekre utal:

<!ELEMENT XXX (AAA+ , BBB+, CCC+, DDD+)>
<!ELEMENT AAA (#PCDATA)>
<!ELEMENT BBB (#PCDATA)>
<!ELEMENT CCC (#PCDATA)>
<!ELEMENT DDD (#PCDATA)>
<!ATTLIST AAA 
      mark ID #REQUIRED>
<!ATTLIST BBB 
      id ID #REQUIRED>      
<!ATTLIST CCC 
      ref IDREF #REQUIRED>
<!ATTLIST DDD 
      ref IDREFS #REQUIRED>      

Érvényes dokumentumokTetejére


Minden ID érték egyedi és minden IDREF és IDREFS létező ID-jú elemekre mutat:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA mark="a1"/>
   <AAA mark="a2"/>
   <AAA mark="a3"/>
   <BBB id="b001" />
   <CCC ref="a3" />
   <DDD ref="a1 b001 a2" />
</XXX>

Hibás dokumentumokTetejére


Nincsen a3 vagy b001 értékű ID attribútum:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA mark="a1"/>
   <AAA mark="a2"/>   
   <BBB id="b01" />
   <CCC ref="a3" />
   <DDD ref="a1 b001 a2" />
</XXX>

A ref attribútum a CCC elemen belül IDREF típusú. Kizárólag egy utalást tartalmazhat:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA mark="a1"/>
   <AAA mark="a2"/>
   <AAA mark="a3"/>
   <BBB id="b001" />
   <CCC ref="a1 b001 a2" />
   <DDD ref="a1 b001 a2" />
</XXX>