English | česky | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | >> Magyar <<ZVON > Tutorials > DTD Tutorial

Tartalomjegyzék

 Példa 1   Egy XML dokumentum csak akkor érvényes, amennyiben tartozik hozzárendelt dokumentum típus definíció és maga a dokumentum teljesíti az abban meghatározott feltételeket. A dokumentum típus definíció a dokumentum első eleme előtt kell hogy megjelenjen. A DOCTYPE szó után található név a dokumentum típus definícióban meg kell egyezzen a gyökér elem nevével.
 Példa 2  Az 'element' típusnak 'element' tartalma van, amikor ezen típusú elemek kizárólag gyerek elemeket tartalmaznak (és nem karakteres adatokat), esetlegesen szóközökkel elválasztva.
 Példa 3  Ha a DTD-ben egy elem nevét csillag [*] követi, az adott elem zéró, egy vagy több alkalommal is előfordulhat.
 Példa 4  Ha a DTD-ben egy elem nevét plusz jel [+] követi, az adott elem egy vagy több alkalommal is előfordulhat.
 Példa 5  Ha a DTD-ben egy elem nevét kérdőjel [+] követi, az adott elem zéró vagy egy alkalommal fordulhat elő.
 Példa 6  Ez a példa a [ + * ?] elemek kombinációját alkalmazza
 Példa 7  A [ | ] karakterrel lehetőség van több elemből kiválasztani egyet.
 Példa 8  Szöveges adatok kombinálhatók elemekkel.
 Példa 9  Az attribútumok segítségével név-érték párosokat lehet hozzárendelni az egyes elemekhez. Attribútum specifikációk csakis nyitó-tagokban vagy üres-elem tagokban fordulhatnak elő. A deklaráció az ATTLIST szóval kezdődik, ezt az attribútumokhoz tartozó elem neve követi, ezek után találhatóak az egyes attribútumok definíciói.
 Példa 10  A CDATA typusú attribútum bármilyen karaktert tartalmazhat, amely megfelel a formázási szabályoknak. Az NMTOKEN típus kizárólag betűket, számokat és pontot [ . ] , kötőjelet [ - ], aláhúzásjelet [ _ ] és kettőspontot [ : ] tartalmazhat. Az NMTOKENS ugyanazt tartalmazhatja, mint az NMTOKEN, valamint a szóközöket. Ez a szóköz állhat egy vagy több szóközből, sorvége karakterből, soremelésekből, vagy tabulátorokból.
 Példa 11  Az ID típusú attribútumok az NMTOKEN típus karaktereit tartalmazhatják, viszont betűvel kell hogy kezdődjenek. Egyetlen elem sem tartalmazhat egynél több ID típusú attribútumot. Az ID attribútum értékének egyedinek kell lennie az összes ID típusú attribútum között.
 Példa 12  Az IDREF típusú attribútum lehetséges értékeinek egyeznie kell a dokumentum valamely ID attribútumának értékével. Az IDREFS attríbútum értéke utalást tartalmazhat a dokumentum elemeinek ID attribútumaira szóközökkel elválasztva.
 Példa 13  Az engedélyezett attribútum értékek definiálhatók a DTD-ben.
 Példa 14  Ha egy attribútum 'impled' típusú, lehetőség van egy alapértelmezett érték megadására arra az esetre, ha az attribútum nem lenne használva.
 Példa 15  Egy elem leírható EMPTY jellemzővel is. Ebben az esetben az elem tartalmazhat attribútumokat, szöveget azonban nem.