English | >> česky << | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | MagyarZVON > Tutorials > DTD Tutorial

Obsah

 Příklad 1   XML dokument je validní, pokud je specifikováno "DTD" (Document Type Definition) a dokument splňuje podmínky specifikované v DTD. Deklarace typu dokumentu se musí vyskytovat před prvním elementem v dokumentu. Jméno, které následuje slovo DOCTYPE v DTD, musí odpovídat jménu kořenového elementu
 Příklad 2   Pokud element může obsahovat pouze "element content", pak to znamená: obsahovat pouze elementy (tzn. žádná textová data), tyto elementy mohou být odděleny "white space" znaky (mezery, tabelátory, konce řádků)
 Příklad 3   Pokud je jméno elementu v DTD následováno hvězdičkou [*], pak se tento element nemusí vyskytnout vůbec, nebo se může vyskytnout jednou či vícekrát
 Příklad 4   Pokud je jméno elementu v DTD následováno znaménkem plus [+], pak se tento element musí vyskytnout jednou či vícekrát
 Příklad 5   Pokud je jméno elementu v DTD následováno otazníkem [?], pak se tento element nemusí vyskytnout vůbec, nebo se může vyskytnout jednou.
 Příklad 6  Tento příklad používá kombinace [ + * ?]
 Příklad 7   Znakem [ | ] můžete vybírat jeden z několika elementů.
 Příklad 8  Text může být promíchán s elementy.
 Příklad 9   Atributy jsou používány pro asociaci dvojic jméno-hodnota s elementem. Atributy mohou být specifikovány pouze v počátečním "tagu" nebo "tagu" prázdného elementu. Jejich deklarace v DTD se provádí pomocí ATTLIST, ten musí následovat jméno elementu, kterému budou atributy patřit. Pak následuje definice jednotlivých atributů.
 Příklad 10   Atribut typu CDATA může obsahovat jakékoli znaky, pokud splňují podmínku "well-formed" dokumentu. Atribut typu NMTOKEN může obsahovat pouze písmena, číslice, tečku [ . ], pomlčku [ - ], podtržítko [ _ ] a dvojtečku [ : ]. Atribut typu NMTOKENS může obsahovat ty samé znaky jako NMTOKEN a navíc "whitespace" znaky. "White space" znaky se skládají z jedné nebo více mezer, konců řádek (tj. "carriage returns" a "line feeds") nebo tabelátorů.
 Příklad 11   Hodnota atributu, který je typu ID, může obsahovat pouze znaky dovolené pro typ NMTOKEN a navíc musí začínat písmenem. Žádný element nemůže mít více než jeden atribut typu ID. Hodnota atributu typu ID musí být jedinečná (tj. nesmí existovat dva atributy typu ID, které by měly stejnou hodnotu).
 Příklad 12   Hodnot atributu IDREF musí odpovídat hodnotě nějakého atributu typu ID v daném dokumentu. Hodnota atributu typu IDREFS může obsahovat několik odkazů na elementy, které mají atribut typu ID. Tyto odkazy jsou odděleny "white space" znaky.
 Příklad 13  V DTD můžeme definovat povolené hodnoty atributu.
 Příklad 14   Pokud je atribut nepovinný ("implied"), pak můžeme specifikovat předdefinovanou hodnotu, kterou bude mít v případě, že není použit.
 Příklad 15   Element může být definován jako prázdný - EMPTY. V takovém případě může obsahovat pouze atributy, nikoli text.