English | >> česky << | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | MagyarZVON > Tutorials > DTD Tutorial
>> Příklad 15 << | Předešlý | Následující | Obsah

Popis

Element může být definován jako prázdný - EMPTY. V takovém případě může obsahovat pouze atributy, nikoli text.

DTD


Elementy AAA mohou obsahovat pouze atributy, nikoli text :

<!ELEMENT XXX (AAA+)>
<!ELEMENT AAA EMPTY>
<!ATTLIST AAA 
      true ( yes | no ) "yes">
   

Validní dokumentyNahoru


Oba tyto zápisy jsou dovoleny. V druhém případě musí být uzavírací "tag" ihned za počátečním "tagem". :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA true="yes"/>
   <AAA true="no"></AAA>
</XXX>

Nevalidní dokumentyNahoru


Element AAA nesmí obsahovat žadný text a počáteční tag musí být ihned uzavřen :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA true="yes"/>
   <AAA true="no"></AAA>
   <AAA>      </AAA>
   <AAA>Hello!</AAA>
</XXX>