English | >> česky << | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | MagyarZVON > Tutorials > DTD Tutorial
>> Příklad 1 << | Předešlý | Následující | Obsah

Popis

XML dokument je validní, pokud je specifikováno "DTD" (Document Type Definition) a dokument splňuje podmínky specifikované v DTD. Deklarace typu dokumentu se musí vyskytovat před prvním elementem v dokumentu. Jméno, které následuje slovo DOCTYPE v DTD, musí odpovídat jménu kořenového elementu

DTD


Dokument může obsahovat pouze kořenový element. tutorial. Ten může obsahovat nějaký text :

<!ELEMENT tutorial (#PCDATA)>

Validní dokumentyNahoru


Validní dokument obsahující nějaký text:

 <!DOCTYPE tutorial SYSTEM "tutorial.dtd">

<tutorial>Toto je validní XML dokument</tutorial>

Tento dokument je také validní:

 <!DOCTYPE tutorial SYSTEM "tutorial.dtd">

<tutorial/>

Nevalidní dokumentyNahoru


Kořenový element neopdovídá specifikovanému DTD:

 <!DOCTYPE tutorial SYSTEM "tutorial.dtd">

<text>Toto je XML dokument</text>