English | >> česky << | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | MagyarZVON > Tutorials > DTD Tutorial
>> Příklad 2 << | Předešlý | Následující | Obsah

Popis

Pokud element může obsahovat pouze "element content", pak to znamená: obsahovat pouze elementy (tzn. žádná textová data), tyto elementy mohou být odděleny "white space" znaky (mezery, tabelátory, konce řádků)

DTD


Kořenový element XXX musí obsahovat právě jeden element AAA následovaný jedním elementem BBB. Elementy AAA a BBB mohou obsahovat nějaký text, ale ne elementy :

<!ELEMENT XXX (AAA , BBB)>
<!ELEMENT AAA (#PCDATA)>
<!ELEMENT BBB (#PCDATA)>

Validní dokumentyNahoru


Validní dokument obsahující nějaký text:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
<AAA>Start</AAA>
<BBB>End</BBB>
</XXX>

Tento dokument je také validní:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <AAA/> <BBB/> </XXX>

Nevalidní dokumentyNahoru


Element BBB chybí. :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <AAA/>
     ___</XXX>

   

Element BBB musí následovat element AAA. :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
     <BBB/><AAA/> </XXX>

   

Kořenový element XXXmůže obsahovat pouze jeden element BBB :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <AAA/> <BBB/>
     <BBB/></XXX>

   

Kořenový element XXX nesmí obsahovat žádný text. :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
     Elementy:<AAA/> <BBB/>  </XXX>