English | >> česky << | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | MagyarZVON > Tutorials > DTD Tutorial
>> Příklad 3 << | Předešlý | Následující | Obsah

Popis

Pokud je jméno elementu v DTD následováno hvězdičkou [*], pak se tento element nemusí vyskytnout vůbec, nebo se může vyskytnout jednou či vícekrát

DTD


Kořenový element XXX může obsahovat žádný, jeden nebo více elementů AAA následovaných právě jedním elementem BBB. Element BBB se musí vyskytnout vždy :

<!ELEMENT XXX (AAA* , BBB)>
<!ELEMENT AAA (#PCDATA)>
<!ELEMENT BBB (#PCDATA)>

Validní dokumentyNahoru


Validní dokument:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <AAA/> <BBB/> </XXX>

Jiný validní dokument. Element AAA není povinný. :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <BBB/> </XXX>

Několik elementů AAA se může vyskytovat v dokumentu :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <BBB/> </XXX>

Nevalidní dokumentyNahoru


Element BBB chybí :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>___</XXX>
   

Element BBB musí následovat element AAA :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <BBB/><AAA/> </XXX>
   

Element AAA nesmí následovat element BBB :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <BBB/> <AAA/> <AAA/></XXX>