English | >> česky << | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | MagyarZVON > Tutorials > DTD Tutorial
>> Příklad 4 << | Předešlý | Následující | Obsah

Popis

Pokud je jméno elementu v DTD následováno znaménkem plus [+], pak se tento element musí vyskytnout jednou či vícekrát

DTD


Kořenový element XXX musí obsahovat jeden nebo více elementů AAA následovaných právě jedním elementem BBB. Element BBB se musí vyskytnout vždy :

<!ELEMENT XXX (AAA+ , BBB)>
<!ELEMENT AAA (#PCDATA)>
<!ELEMENT BBB (#PCDATA)>

Validní dokumentyNahoru


Validní dokument:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <AAA/> <BBB/> </XXX>

Několik elementů AAA se může vyskytovat v dokumentu :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <BBB/> </XXX>

Nevalidní dokumentyNahoru


Elementy AAA a BBB chybí :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> ___ ___ </XXX>
   

Musí být přítomen aspoň jeden element AAA :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> ___<BBB/> </XXX>
   

Element BBB musí následovat element AAA :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <BBB/> <AAA/> </XXX>

   

Element AAA nesmí následovat element BBB :

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <BBB/> <AAA/> <AAA/> </XXX>