English | >> česky << | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | MagyarZVON > Tutorials > DTD Tutorial
>> Příklad 5 << | Předešlý | Následující | Obsah

Popis

Pokud je jméno elementu v DTD následováno otazníkem [?], pak se tento element nemusí vyskytnout vůbec, nebo se může vyskytnout jednou.

DTD


Kořenový element XXX může obsahovat jeden element AAA následovaný právě jedním elementem BBB. Element BBB se musí vyskytovat vždy.:

<!ELEMENT XXX (AAA? , BBB)>
<!ELEMENT AAA (#PCDATA)>
<!ELEMENT BBB (#PCDATA)>

Validní dokumentyNahoru


Validní dokument:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <AAA/> <BBB/> </XXX>

Element AAA není povinný:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <BBB/> </XXX>

Nevalidní dokumentyNahoru


Element BBB chybí:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> ___ </XXX>

V dokumentu se může vyskytovat maximálně jeden element AAA:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <AAA/> <BBB/> </XXX>

Element BBB musí následovat element AAA:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX> <BBB/> <AAA/> </XXX>