English | >> česky << | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | MagyarZVON > Tutorials > DTD Tutorial
>> Příklad 6 << | Předešlý | Následující | Obsah

Popis

Tento příklad používá kombinace [ + * ?]

DTD


Kořenový element XXX může obsahovat jeden element AAA následovaný jedním nebo více elementy BBB. Element AAA může obsahovat jeden element CCC a několik elementů DDD. Element BBB musí obsahovat právě jeden element CCC a jeden element DDD:

<!ELEMENT XXX (AAA? , BBB+)>
<!ELEMENT AAA (CCC? , DDD*)>
<!ELEMENT BBB (CCC , DDD)>
<!ELEMENT CCC (#PCDATA)>
<!ELEMENT DDD (#PCDATA)>

Validní dokumentyNahoru


Validní dokument:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA>
      <CCC/><DDD/>
   </AAA>
   <BBB>
      <CCC/><DDD/>
   </BBB>
</XXX>

Elementy v AAA nejsou povinné:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA/>
   <BBB>
      <CCC/><DDD/>
   </BBB>
</XXX>

Element AAA může být vynechán:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <BBB>
      <CCC/><DDD/>
   </BBB>
</XXX>

Nevalidní dokumentyNahoru


Element BBB musí obsahovat elementy CCC a DDD:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA/>
   <BBB/>
</XXX>

Element AAA může obsahovat maximálně jeden element CCC:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA>
      <CCC/><CCC/>
      <DDD/><DDD/>
   </AAA>
   <BBB>
      <CCC/><DDD/>
   </BBB>
</XXX>