English | >> česky << | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | MagyarZVON > Tutorials > DTD Tutorial
>> Příklad 7 << | Předešlý | Následující | Obsah

Popis

Znakem [ | ] můžete vybírat jeden z několika elementů.

DTD


Kořenový element XXX musí obsahovat jeden element AAA následovaný jedním elementem BBB. Element AAA musí obsahovat jeden element CCC následovaný elementem DDD. Element BBB musí obsahovat jeden element CCC nebo jeden element DDD:

<!ELEMENT XXX (AAA , BBB)>
<!ELEMENT AAA (CCC , DDD)>
<!ELEMENT BBB (CCC | DDD)>
<!ELEMENT CCC (#PCDATA)>
<!ELEMENT DDD (#PCDATA)>

Validní dokumentyNahoru


Validní dokument:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA>
      <CCC/> <DDD/>
   </AAA>
   <BBB>
      <CCC/>
   </BBB>
</XXX>

Jiný validní dokument:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA>
      <CCC/> <DDD/>
   </AAA>
   <BBB>
      <DDD/>
   </BBB>
</XXX>

Nevalidní dokumentyNahoru


Element BBB může obsahovat buď element CCC nebo DDD, ale ne oba najednou:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA>
      <CCC/> <DDD/>
   </AAA>
   <BBB>
      <CCC/> <DDD/>
   </BBB>
</XXX>

Element BBB může obsahovat buď element CCC nebo DDD, ale ne oba najednou:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA>
      <CCC/> <DDD/>
   </AAA>
   <BBB>
      <DDD/> <CCC/>
   </BBB>
</XXX>