English | >> česky << | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | MagyarZVON > Tutorials > DTD Tutorial
>> Příklad 14 << | Předešlý | Následující | Obsah

Popis

Pokud je atribut nepovinný ("implied"), pak můžeme specifikovat předdefinovanou hodnotu, kterou bude mít v případě, že není použit.

DTD


Oba atributy jsou nepovinné (implied). Jejich hodnoty jsou dány:

<!ELEMENT XXX (AAA+, BBB+)>
<!ELEMENT AAA (#PCDATA)>
<!ELEMENT BBB (#PCDATA)>
<!ATTLIST AAA 
         true ( yes | no ) "yes">
<!ATTLIST BBB 
   month NMTOKEN "1">      
   

Validní dokumentyNahoru


Hodnota atributu true je "yes", "no" a "yes". Hodnota atributu month je 8, 2 a 1:

 <!DOCTYPE XXX SYSTEM "tutorial.dtd">

<XXX>
   <AAA true="yes"/>
   <AAA true="no"/>
   <AAA/>
   <BBB month="8" />
   <BBB month="2" />
   <BBB/>
</XXX>