English | >> česky << | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | MagyarZVON > Tutorials > DTD Tutorial
>> Příklad 10 << | Předešlý | Následující | Obsah

Popis

Atribut typu CDATA může obsahovat jakékoli znaky, pokud splňují podmínku "well-formed" dokumentu. Atribut typu NMTOKEN může obsahovat pouze písmena, číslice, tečku [ . ], pomlčku [ - ], podtržítko [ _ ] a dvojtečku [ : ]. Atribut typu NMTOKENS může obsahovat ty samé znaky jako NMTOKEN a navíc "whitespace" znaky. "White space" znaky se skládají z jedné nebo více mezer, konců řádek (tj. "carriage returns" a "line feeds") nebo tabelátorů.

DTD


Atributy bbb a ccc musí být vždý přítomné, atribut aaa je nepovinný:

<!ELEMENT attributes (#PCDATA)>
<!ATTLIST attributes 
      aaa CDATA #IMPLIED
      bbb NMTOKEN #REQUIRED
      ccc NMTOKENS #REQUIRED>

Validní dokumentyNahoru


Všechny povinné atributy jsou přítomny a jejich hodnoty jsou správného typu :

 <!DOCTYPE attributes SYSTEM "tutorial.dtd">

<attributes aaa="#d1" bbb="a1:12" ccc=" 3.4 div    -4"/>

Všechny povinné atributy jsou přítomny a jejich hodnoty jsou správného typu :

 <!DOCTYPE attributes SYSTEM "tutorial.dtd">

<attributes bbb="a1:12" 
ccc="3.4
div 
-4"/>

Nevalidní dokumentyNahoru


Znak # není dovolen v atributu, který je typu NMTOKEN nebo NMTOKENS:

 <!DOCTYPE attributes SYSTEM "tutorial.dtd">

<attributes aaa="#d1" bbb="#d1" ccc="#d1"/>

Mezera je zakázána v atributu typu NMTOKEN:

 <!DOCTYPE attributes SYSTEM "tutorial.dtd">

<attributes bbb="A B C" ccc="A    B    C"/>