English | >> česky << | Español | По-русски | Français | Italiano | Deutsch | MagyarZVON > Tutorials > DTD Tutorial
>> Příklad 9 << | Předešlý | Následující | Obsah

Popis

Atributy jsou používány pro asociaci dvojic jméno-hodnota s elementem. Atributy mohou být specifikovány pouze v počátečním "tagu" nebo "tagu" prázdného elementu. Jejich deklarace v DTD se provádí pomocí ATTLIST, ten musí následovat jméno elementu, kterému budou atributy patřit. Pak následuje definice jednotlivých atributů.

DTD


Attribut typu CDATA může obsahovat jakékoli znaky, pokud splňují podmínku "well-formed" dokumentu. Pokud je atribut "required", pak musí být vždy přítomen. Pokud je atribut "implied", pak může, ale nemusí. :

<!ELEMENT attributes (#PCDATA)>
<!ATTLIST attributes 
      aaa CDATA #REQUIRED
      bbb CDATA #IMPLIED>

Validní dokumentyNahoru


Atribute typu CDATA může obsahovat jakékoli znaky, pokud splňují podmínku "well-formed" dokumentu. :

 <!DOCTYPE attributes SYSTEM "tutorial.dtd">

<attributes aaa="#d1" bbb="*~*">
   Text
</attributes>

Pořadí atributů není podstatné:

 <!DOCTYPE attributes SYSTEM "tutorial.dtd">

<attributes bbb="$25" aaa="13%">
   Text
</attributes>

Atribute bbb může být vynechán, protože je "implied":

 <!DOCTYPE attributes SYSTEM "tutorial.dtd">

<attributes aaa="#d1" />

Nevalidní dokumentyNahoru


Atribut aaa je vyžadován (required). Tudíž musí být vždy přítomen.:

 <!DOCTYPE attributes SYSTEM "tutorial.dtd">

<attributes ___ bbb="X24"/>