English | >> česky << | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Příklad 10 << | Předešlý | Následující | Obsah

Atributy mohou být explicitně přiřazeny k danému jmennému prostoru.


     <lower:aaa xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase"
          xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" >

          <lower:bbb lower:zz = "11" >
               <lower:ccc upper:WW = "22" />
          </lower:bbb>
          <upper:BBB lower:sss = "***" xnumber:S111 = "???" />
          <xnumber:x111 />
     </lower:aaa>