English | >> česky << | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial

Obsah:

Příklad 1
V tomto tutoriálu budeme používat tři umělé typy elementů: lowercase (malá písmena), uppercase (velká písmena) a xnumber. Každý čtenář snadno rozezná, ke kterému typu jaký element patří. Ale počítač není schopen takto předvídat, a proto je nutné nějakým programovým způsobem zavést takovouto logiku do programu.
Příklad 2
Pro deklaraci jmenného prostoru ("namespace") jsou rezervovány atributy začínající "xmlns". Můžete deklarovat "namespace" na každém elementu, který používáte, ale tohle by bylo pravděpodobně hodně únavné a takový kód se také špatně čte.
Příklad 3
Deklarovat "namespaces" u každého elementu, jak to ukazuje Příklad 2 by bylo velmi nepohodlné a náchylné k chybám. Standard nám umožňuje využít několik možností, jak se zhostit tohoto úkolu. Deklarace jmenného prostoru "namespace" platí nejen pro element, na na němž je uvedena, ale též pro všechny potomky (tj. elementy "uvnitř" tohoto elementu).
Příklad 4
Je obvyklou praxí deklarovat všechny jmenné prostory na kořenovém elementu.
Příklad 5
Jmenný prostor je identifikován hodnotou atributu "xmlns", nikoli prefixem. V tomto příkladu patří všechny elementy do stejného jmenného prostoru, přestože mají různé prefixy.
Příklad 6
Zatímco Příklad 5 má všechny elementy ve stejném jmenném prostoru, přes jejich různé prefixy, zde naopak patří do různých jmenných prostorů, přestože jejich prefixy jsou shodné.
Příklad 7
Jmenné prostory nemusí mít deklarovaný prefix explicitně. Atribut xmlns definuje implicitní jmenný prostor, který je použit pro element, na němž je deklarován a pro všechny jeho potomky.
Příklad 8
I když použijeme implicitní jmenný prostor, můžeme explicitně uvést jmenné prostory pro vybrané elementy.
Příklad 9
Implicitní jmenný prostor můžeme oddeklarovat, pokud použijeme prázdný řetězec jako jeho hodnotu.
Příklad 10
Atributy mohou být explicitně přiřazeny k danému jmennému prostoru.
Příklad 11
Atributy bez prefixu nikdy nepatří do žádného jmenného prostoru.
Příklad 12
Atributy nepatří do žádného jmenného prostoru, dokonce i když je deklarován implicitní jmenný prostor na odpovídajícím elementu.
Příklad 13
Deklarace jmenného prostoru je omezena na rozsah elementu, na němž je deklarován.
Příklad 14
A poslední příklad pro pobavení ...