English | >> česky << | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Příklad 5 << | Předešlý | Následující | Obsah

Jmenný prostor je identifikován hodnotou atributu "xmlns", nikoli prefixem. V tomto příkladu patří všechny elementy do stejného jmenného prostoru, přestože mají různé prefixy.


     <lower:aaa xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" xmlns:upper = "http://zvon.org/lowercase"
          xmlns:xnumber = "http://zvon.org/lowercase" >

          <lower:bbb >
               <lower:ccc />
          </lower:bbb>
          <upper:BBB >
               <upper:CCC />
          </upper:BBB>
          <xnumber:x111 >
               <xnumber:x222 />
          </xnumber:x111>
     </lower:aaa>