English | česky | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Przykład 5 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

To nie prefiks identyfikuje przestrzeń nazw lecz wartość atrybutu xmlns. W tym przykładzie wszystkie elementy należą do tej samej przestrzeni nazw, mimo że używają różnych prefiksów.


     <lower:aaa xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" xmlns:upper = "http://zvon.org/lowercase"
          xmlns:xnumber = "http://zvon.org/lowercase" >

          <lower:bbb >
               <lower:ccc />
          </lower:bbb>
          <upper:BBB >
               <upper:CCC />
          </upper:BBB>
          <xnumber:x111 >
               <xnumber:x222 />
          </xnumber:x111>
     </lower:aaa>