English | česky | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Przykład 6 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Przykład 5 pokazywał przypadek gdzie każdy element, mimo różniących się prefiksów, należał do tej samej przestrzeni nazw. W tym przykładzie elementy należą do różnych przestrzeni nazw, mimo identycznych prefiksów.


     <aaa >
          <lower:bbb xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >
               <lower:ccc />
          </lower:bbb>
          <lower:BBB xmlns:lower = "http://zvon.org/uppercase" >
               <lower:CCC />
          </lower:BBB>
          <lower:x111 xmlns:lower = "http://zvon.org/xnumber" >
               <lower:x222 />
          </lower:x111>
     </aaa>