English | česky | Español | Türkçe | Português | >> Nederlands << | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Voorbeeld 6 << | Vorig | Volgend | Inhoud

Waar in Voorbeeld 5 alle elementen behoren tot dezelfde namespace ondanks hun verschillende voorvoegsels is het zoals in dit voorbeeld ook mogelijk dat de elementen behoren tot verschillende namespaces maar allemaal met hetzelfde voorvoegsel.


     <aaa >
          <lower:bbb xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >
               <lower:ccc />
          </lower:bbb>
          <lower:BBB xmlns:lower = "http://zvon.org/uppercase" >
               <lower:CCC />
          </lower:BBB>
          <lower:x111 xmlns:lower = "http://zvon.org/xnumber" >
               <lower:x222 />
          </lower:x111>
     </aaa>