English | >> česky << | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Příklad 6 << | Předešlý | Následující | Obsah

Zatímco Příklad 5 má všechny elementy ve stejném jmenném prostoru, přes jejich různé prefixy, zde naopak patří do různých jmenných prostorů, přestože jejich prefixy jsou shodné.


     <aaa >
          <lower:bbb xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >
               <lower:ccc />
          </lower:bbb>
          <lower:BBB xmlns:lower = "http://zvon.org/uppercase" >
               <lower:CCC />
          </lower:BBB>
          <lower:x111 xmlns:lower = "http://zvon.org/xnumber" >
               <lower:x222 />
          </lower:x111>
     </aaa>