English | >> česky << | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Příklad 7 << | Předešlý | Následující | Obsah

Jmenné prostory nemusí mít deklarovaný prefix explicitně. Atribut xmlns definuje implicitní jmenný prostor, který je použit pro element, na němž je deklarován a pro všechny jeho potomky.


     <aaa >
          <bbb xmlns = "http://zvon.org/lowercase" >
               <ccc />
          </bbb>
          <BBB xmlns = "http://zvon.org/uppercase" >
               <CCC />
          </BBB>
          <x111 xmlns = "http://zvon.org/xnumber" >
               <x222 />
          </x111>
     </aaa>