English | česky | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Przykład 7 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Przestrzenie nazw nie muszą być deklarowane wprost przy użyciu prefiksów. Atrybut xmlns definiuje domyślną przestrzeń nazw. Obowiązuje ona dla elementów w których atrybut ten został określony, a także dla wszystkich jego potomków.


     <aaa >
          <bbb xmlns = "http://zvon.org/lowercase" >
               <ccc />
          </bbb>
          <BBB xmlns = "http://zvon.org/uppercase" >
               <CCC />
          </BBB>
          <x111 xmlns = "http://zvon.org/xnumber" >
               <x222 />
          </x111>
     </aaa>