English | česky | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Przykład 8 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Nawet w przypadku użycia domyślnej przestrzeni nazw, dla każdego wybranego elementu można wciąż jawnie ją określić.


     <aaa xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" >
          <bbb xmlns = "http://zvon.org/lowercase" >
               <ccc />
               <upper:WWW />
               <xnumber:x666 />
          </bbb>
          <BBB xmlns = "http://zvon.org/uppercase" >
               <upper:WWW />
               <xnumber:x666 />
               <CCC />
          </BBB>
          <x111 xmlns = "http://zvon.org/xnumber" >
               <x222 />
               <upper:WWW />
               <xnumber:x666 />
          </x111>
     </aaa>