English | česky | Español | Türkçe | Português | >> Nederlands << | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial

Inhoud:

Voorbeeld 1
In deze handleiding zal gebruik gemaakt worden van drie kunstmatige groepen van elementen namelijk: kleine letters, hoofdletters en xnummers. Voor de mens is het gemakkelijk om te herkennen welk element bij welke groep behoord. Maar de computer heeft deze, voor de mens vanzelfsprekende, kennis niet en daarom moet de logica achter deze kennis geprogrammeerd worden in het verwerkingsprogramma.
Voorbeeld 2
Om een namespace te declareren wordt gebruik gemaakt van en in xml greserveerd attribuut namelijk xmlns. U kan een namespace declareren bij elk element dat U gebruikt maar deze aanpak is vermoeiend en resulteert in moeilijk te lezen code.
Voorbeeld 3
Namespaces declareren bij ieder element zoals in Voorbeeld 2 is zeer ongemakkelijk en vraagt om fouten. De standaard geeft verschillende manieren aan om de taak to een goed einde te brengen. Zo is de namespace declaratie van het huidige element van toepassing op alle elementen binnen het huidige element dus voor alle kinder- en onderdanige elementen.
Voorbeeld 4
Het is gebruikelijk om de namespaces te declateren in het basis element.
Voorbeeld 5
De waarde van het xmlns attribuut idenificeert de namespace en niet het voorvoegsel. In dit voorbeeld behoren alle elementen tot dezelfde namespace maar hebben ze andere voorvoegsels.
Voorbeeld 6
Waar in Voorbeeld 5 alle elementen behoren tot dezelfde namespace ondanks hun verschillende voorvoegsels is het zoals in dit voorbeeld ook mogelijk dat de elementen behoren tot verschillende namespaces maar allemaal met hetzelfde voorvoegsel.
Voorbeeld 7
Namespaces moet niet expliciet gedeclareerd worden met een voorvoegsel. Het attribuut xmlns definïeert een standaard namespace dat gebruikt wordt voor het element waar het voorkomt en voor zijn kinder- en onderdanige elementen.
Voorbeeld 8
Zelfs als de standaard namespaces gebruikt zijn kunnen namespaces expliciet gedeclareerd worden voor uitgekozen elementen.
Voorbeeld 9
Standaard namespaces kunnen uit de declatatie gehouden worden door geen waarde in te geven.
Voorbeeld 10
Attributen kunnen ook expliciet toegewezen worden aan de aangewezen namespace.
Voorbeeld 11
Attributten zonder een voorvoegsel behoren tot geen enkele namespace
Voorbeeld 12
De attributen behoren tot geen enkele namespace zelfs al is er een standaard namespace gedefineerd voor het element waarop het van toepassing is.
Voorbeeld 13
De namespace declaratie is enkel geldig binnen de reikwijdte van het element waarin het gedeclareerd is
Voorbeeld 14
Nog een laatste voorbeeld om te genieten.