English | česky | Español | >> Türkçe << | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial

İçerikler:

Örnek 1
Bu kaynak dokümanında üç yapay eleman seti kullanılmıştır: lowercase, uppercase ve xnumber . Bir insan için elemanın hangi sete ait olduğunu algılamak kolaydır. Fakat bilgisayar bunu insan gibi beceremez ve bu nedenle mantığın kendisi programlanmalıdır.
Örnek 2
Namespace tanımlamaları için xlmns ile başlayan özellikler (attributes) kullanılır. Namesapce tanımlaması her eleman için yapılabilir,fakat bu kodun oknunabilirliğini azaltır..
Örnek 3
Her eleman için bir önceki örnekteki gibi Örnek 2 namespace tanımlamak anlaşılmaz ve hataya yatkın olacaktır. Namespace standardı bu görevi yapmak için daha başka yollara da sahiptir. Eleman için yapılmış namespace tanımı onun altında yer alan tüm alt seviye elemanları için geçerlidir.(tüm çocuk ve torun elemanları)
Örnek 4
Genelde tüm namespaceler root (kök) elemanında tanımlanır.
Örnek 5
Xmlns özelliğinin (attribute) değeri namespace in kendisini belirtir. Bu örnekte farklı ön adlar (prefixler) kullanılmasına rağmen tüm elemanlar aynı namspace e aittir.
Örnek 6
Daha önceki örnekte Örnek 5 tüm elemanlar farklı ön adlara (prefixe) sahip olmasına rağmen aynı namespace e aitti, Bu sefer de elemanlar aynı ön ada(prefixe) sahip olmalarına rağmen farklı namespacelere aitler.
Örnek 7
Namespaceler görünür bir şekilde prefixlerle tanımlanmak zorunda değildirler. Xmlns özelliği (attribute), kullanıldığı elemanda onun alt elemanlarında ve daha alt elemanlarda, varsayılan namespace i tanımlar.
Örnek 8
Varsayılan namespaceler kullanılsa bile, her eleman için seçilen namespace explicit olarak belirtilebilir.
Örnek 9
Varsayılan namespaceler değerlerine boşluk atanarak iptal edilebilirler.
Örnek 10
Özellikler(attributes) de explicit olarak verilen namespace e atanabilir.
Örnek 11
Ön adsız (prefixsiz) özellikler hiçbir namespace e ait olamazlar.
Örnek 12
İlgili elemanında varsayılan namespaceler tanımlansa dahi özellikler (attributes) hiç bir namespace e ait değil.
Örnek 13
Namespace tanımı tanımlandığı elemanın etki alanı (scope) ile sınırlıdır.
Örnek 14
Ve eğlence için son örneğimiz.