English | česky | Español | Türkçe | Português | >> Nederlands << | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Voorbeeld 2 << | Vorig | Volgend | Inhoud

Om een namespace te declareren wordt gebruik gemaakt van en in xml greserveerd attribuut namelijk xmlns. U kan een namespace declareren bij elk element dat U gebruikt maar deze aanpak is vermoeiend en resulteert in moeilijk te lezen code.


     <lower:aaa xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >
          <lower:bbb xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >
               <lower:ccc xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" />
          </lower:bbb>
          <upper:BBB xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" >
               <upper:CCC xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" />
          </upper:BBB>
          <xnumber:x111 xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" >
               <xnumber:x222 xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" />
          </xnumber:x111>
     </lower:aaa>