English | >> česky << | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Příklad 2 << | Předešlý | Následující | Obsah

Pro deklaraci jmenného prostoru ("namespace") jsou rezervovány atributy začínající "xmlns". Můžete deklarovat "namespace" na každém elementu, který používáte, ale tohle by bylo pravděpodobně hodně únavné a takový kód se také špatně čte.


     <lower:aaa xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >
          <lower:bbb xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >
               <lower:ccc xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" />
          </lower:bbb>
          <upper:BBB xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" >
               <upper:CCC xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" />
          </upper:BBB>
          <xnumber:x111 xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" >
               <xnumber:x222 xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" />
          </xnumber:x111>
     </lower:aaa>