English | >> česky << | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Příklad 1 << | Předešlý | Následující | Obsah

V tomto tutoriálu budeme používat tři umělé typy elementů: lowercase (malá písmena), uppercase (velká písmena) a xnumber. Každý čtenář snadno rozezná, ke kterému typu jaký element patří. Ale počítač není schopen takto předvídat, a proto je nutné nějakým programovým způsobem zavést takovouto logiku do programu.


     <aaa >
          <bbb >
               <ccc />
          </bbb>
          <BBB >
               <CCC />
          </BBB>
          <x111 >
               <x222 />
          </x111>
     </aaa>