English | česky | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Przykład 1 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

W tym tutorialu użyte zostały elementy należące do trzech umownych grup: małych liter (lowercase), dużych liter (uppercase) i x-numerów. Dla człowieka, przydział elementu do odpowiedniej klasy jest oczywisty, jednak komputer nie posiada wiedzy potrzebnej do roziązania tego prostego zadania. Logika postępowania musiałaby zostać zawarta w programie obsługującym.


     <aaa >
          <bbb >
               <ccc />
          </bbb>
          <BBB >
               <CCC />
          </BBB>
          <x111 >
               <x222 />
          </x111>
     </aaa>