English | česky | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Przykład 14 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Ostatni, podsumowujący przykład.


     <OOO xmlns = "http://zvon.org/xnumber" xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase"
          ooo = "222" >

          <aaa xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >
               <lower:BBB xmlns:lower = "http://zvon.org/uppercase" >
                    <lower:x111 />
                    <sss xmlns:lower = "http://zvon.org/xnumber" >
                         <lower:x111 />
                    </sss>
               </lower:BBB>
               <lower:x111 />
          </aaa>
          <aaa xmlns = "http://zvon.org/uppercase" >
               <BBB xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" upper:U = "A"
                    U = "A" lower:U = "A" />

          </aaa>
          <aaa xmlns = "http://zvon.org/lowercase" >
               <upper:BBB xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase" xmlns = "http://zvon.org/xnumber" >
                    <x111 />
               </upper:BBB>
               <x111 />
          </aaa>
     </OOO>