English | česky | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Przykład 13 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Deklaracja przestrzeni nazw jest ograniczona swoim zasięgiem do elementu w którym została zadeklarowana.


     <aaa xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >
          <lower:BBB xmlns:lower = "http://zvon.org/uppercase" >
               <lower:x111 />
               <sss xmlns:lower = "http://zvon.org/xnumber" >
                    <lower:x111 />
               </sss>
          </lower:BBB>
          <lower:x111 />
     </aaa>