English | >> česky << | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Příklad 13 << | Předešlý | Následující | Obsah

Deklarace jmenného prostoru je omezena na rozsah elementu, na němž je deklarován.


     <aaa xmlns:lower = "http://zvon.org/lowercase" >
          <lower:BBB xmlns:lower = "http://zvon.org/uppercase" >
               <lower:x111 />
               <sss xmlns:lower = "http://zvon.org/xnumber" >
                    <lower:x111 />
               </sss>
          </lower:BBB>
          <lower:x111 />
     </aaa>