English | >> česky << | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | PolskiZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Příklad 12 << | Předešlý | Následující | Obsah

Atributy nepatří do žádného jmenného prostoru, dokonce i když je deklarován implicitní jmenný prostor na odpovídajícím elementu.


     <aaa xmlns = "http://zvon.org/lowercase" xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase"
          xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" >

          <bbb zz = "11" >
               <ccc WW = "22" xmlns = "http://zvon.org/uppercase" />
          </bbb>
          <upper:BBB sss = "***" xnumber:S111 = "???" />
          <xnumber:x111 />
     </aaa>