English | česky | Español | Türkçe | Português | Nederlands | Français | Deutsch | По-русски | Italiano | 中文 | ქართული | Magyar | >> Polski <<ZVON > Tutorials > Namespace Tutorial
>> Przykład 12 << | Poprzedni | Następny | Spis treści

Atrybuty nie należą do żadnej przestrzeni nazw nawet wtedy, gdy element te atrybuty zawierający objęty jest domyślną przestrzenią nazw.


     <aaa xmlns = "http://zvon.org/lowercase" xmlns:upper = "http://zvon.org/uppercase"
          xmlns:xnumber = "http://zvon.org/xnumber" >

          <bbb zz = "11" >
               <ccc WW = "22" xmlns = "http://zvon.org/uppercase" />
          </bbb>
          <upper:BBB sss = "***" xnumber:S111 = "???" />
          <xnumber:x111 />
     </aaa>